Over ons

Over ons

Popkoor La Poko is in 2007 opgericht.  La Poko is de afkorting van Larens Popkoor en ontstaan op initiatief van twee Larense vrouwen; Irma Wagenvoort -lange tijd onze dirigente- en Hennie Eggink. Momenteel telt La Poko ruim 45 enthousiaste dames.

 

We repeteren elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur bij Café Restaurant Stegeman Stegeman onder leiding van dirigente Ineke Agaart en pianist Jan Jaap Nuiver. We zingen zowel Engelstalige als Nederlandstalige popnummers. Wil je ook eens ervaren hoe leuk het zingen in een popkoor kan zijn? Kom vrijblijvend een keer mee repeteren! Aan "voorzingen" doen we niet en ook hebben we geen minimum of maximum leeftijd.

 

Het bestuur:

Dirri Huurnink, voorzitter

Mia Aalderink, secretaris

Ineke Jansen, penningmeester

Hendrien van der Poel

Petra Koeslag

Jolande Slot

Linda Hekkelman

 

 

 

 

Privacyverklaring

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

* Voor- en achternaam

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mail adres

* Banrekeningnummer

* Overige gegevens die u verstrekt t.g.v. de administratie

 

Verwerkingsdoelen en grondslag

* Bijhouden van de ledenadministratie

* Afhandelen van uw betalingen van de contributie

* Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Er worden niet meer gegevens vastgelegd dan noodzakelijk is voor het registratiesysteem, het uitoefenen van de activiteiten  en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Popkoor La Poko  verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw toestemming

 

Bewaren gegevens , inzien of verwijderen. 

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is , door ons bewaard en worden op uw verzoek vernietigd.  

Beveiligen gegevens

Popkoor La Poko  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 03-10-2018

 

La Poko

© Copyright. All Rights Reserved.