Privacyverklaring

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

* Voor- en achternaam

* Adresgegevens

* Telefoonnummer

* E-mail adres

* Banrekeningnummer

* Overige gegevens die u verstrekt t.g.v. de administratie

Verwerkingsdoelen en grondslag

* Bijhouden van de ledenadministratie

* Afhandelen van uw betalingen van de contributie

* Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Er worden niet meer gegevens vastgelegd dan noodzakelijk is voor het registratiesysteem, het uitoefenen van de activiteiten  en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Popkoor La Poko  verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw toestemming

Bewaren gegevens , inzien of verwijderen. 

De persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is , door ons bewaard en worden op uw verzoek vernietigd.  

Beveiligen gegevens

Popkoor La Poko  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. De huidige versie is het laatst gewijzigd op 03-10-2018